ادامه عملیات ساخت پروژه سردرب ورودی شهرک صنعتی جنت آباد

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه مسکونی ۴   واحدی  شهمیرزاد موقعیت : شهمیرزاد بلبل دره وضعیت : در حال اجرا گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی ۴ واحدی شهمیزاد : ادامه اجرای تیغه چینی طبقه اول قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و

ادامه عملیات ساخت پروژه میادین شهرک صنعتی فجر

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه مسکونی ۴   واحدی  شهمیرزاد موقعیت : شهمیرزاد بلبل دره وضعیت : در حال اجرا گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی ۴ واحدی شهمیزاد : ادامه اجرای تیغه چینی طبقه اول قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و

ادامه عملیات ساخت پروژه ساختمان آتشنشانی شهرک صنعتی جنت آباد

خبر های روز      مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه ساختمان آتشنشانی شهرک صنعتی جنت آباد   موقعیت : شهرک صنعتی جنت آباد وضعیت : در حال اجرا   گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه ساختمان آتشنشانی شهرک صنعتی جنت آباد  : نصب چهاچوب پنجره ها  

شروع عملیات ساخت پروژه ۶۴ واحدی کوهستان شهرک روزیه

خبر های روز     مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه مسکونی ۶۴ واحدی کوهستان موقعیت : شهرک روزیه وضعیت : در حال اجرا   گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی ۶۴ واحدی کوهستان: اقدام جهت دریافت مراحل پایانی مجوز ساخت تجهیز کارگاه شروع خاک برداری اولیه

ادامه عملیات ساخت پروژه مسکونی ۴ واحدی شهمیرزاد

خبر های روز      مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه مسکونی ۴   واحدی  شهمیرزاد موقعیت : شهمیرزاد بلبل دره وضعیت : در حال اجرا   گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی ۴ واحدی شهمیزاد : اتمام تیغه کشی تمام طبقات تیر ریزی سقف سرسرا به منظور

ادامه عملیات ساخت پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری

خبر های روز     مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه ساختمان ۱۰ واحدی مدیران موقعیت : شهرک مدیران وضعیت : در حال اجرا   گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه ساختمان ۱۰ واحدی اداری: کفسازی واحد ها  اتمام عملیات لوله کشی گاز         شوروع شیب بندی اتمام کفسازی

ادامه عملیات ساخت پروژه میدان قومس

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه میدان قومس موقعیت : میدان قومس وضعیت : در حال اجرا گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری : ادامه بند کشی واش بتن و سیستم میکانیکی عملیات سنگ کاری کف گنبد ها زیر سازی شامل

ادامه عملیات ساخت پروژه ساختمان ۱۰واحدی مدیران

خبر های روز     مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه ساختمان ۱۰ واحدی مدیران موقعیت : شهرک مدیران وضعیت : در حال اجرا   گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه ساختمان ۱۰ واحدی اداری: کفسازی واحد ها  اتمام عملیات لوله کشی گاز         شوروع شیب بندی اتمام کفسازی

قیر پاشی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی جنت آباد

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : قیر پاشی و روکش آسفالت موقعیت: شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : در حال اجرا به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری های استان سمنان:  از ابتدای سال تا کنون حدود ۹۴۵۰ متر مربع قیرپاشی و روکش آسفالت در این شهرک انجام شده که از این مقدار

ادامه عملیات ساخت پروژه مسکونی بلوار استقلال

خبر های روز  مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی موقعیت: بلوار استقلال وضعیت : در حال اجرا گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی۱۴واحدی بلوار استقلال :  ادامه اجرای نمای ساختمان تصاویر مربوط به عملیات ساخت پر وژه مسکونی بلوار استقلال قبلی بعدی سمنان –