فعالیت ماشین آلات سازمان همیاری در منطقه ویژه اقتصادی سمنان

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : فعالیت ماشین آلات موقعیت : منطقه  ویژه  اقتصادی سمنان وضعیت : در حال اجرا قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

مزایده شیرآلات و اتصالات پلاستیکی گاز و آب

خبر های روز آگهی مزایده : سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان در نظر دارد نسبت به فروش انواع شیرآلات و اتصالات پلاستیکی گاز و آب از طریق مزایده کتبی اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت شرایط مزایده و ارائه پیشنهادات ، حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ نشر آگهی

عملیات اجرای ساخت پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری – copy

خبر های روز مشخصات :   نوع فعالیت : احداث پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری   وضعیت : در حال اجرا تصاویر ساخت  پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org