ادامه عملیات ساخت پروژه مسکونی بلوار استقلال

خبر های روز  مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی موقعیت: بلوار استقلال وضعیت : در حال اجرا گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی۱۴واحدی بلوار استقلال :  ادامه اجرای نمای ساختمان تصاویر مربوط به عملیات ساخت پر وژه مسکونی بلوار استقلال قبلی بعدی سمنان –

ادامه روند عملیات ساخت پروژه مسکونی بلوار استقلال

خبر های روز گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی بلوار استقلال :  آغاز اجرای نمای ساختمان سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

ادامه عملیات ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی بلوار استقلال

خبر های روز گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی بلوار استقلال :   آغاز اجرای نمای ساختمان   ادامه انجام جوشکاری و شاسی کشی نما   در حال انجام رابیتس بندی و سرامیک کاری تصاویر مربوط به عملیات ساخت پروژه مسکونی  ده  واحدی مدیران قبلی بعدی

عملیات اجرای ساخت پروژه ۱۴ واحدی مسکونی بلوار استقلال

خبر های روز     مشخصات پروژه :   پروژه:  14 واحدی مسکونی بلوار استقلال   مبلغ ریالی اجرای پروژه : ۶۵ میلیارد ریال   درصد پیشرفت ریالی پروژه : ۶۰ درصد گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی بلوار استقلال : اتمام  عملیات اجرای اسکلت بندی