پروژه مسکونی بلوار کارگر سمنان

پروژه مسکونی بلوار کارگر سمنان

مشخصات پروژه :

حدود اربعه
شمالاً ۱۲ متر به معبر ۱۲ متری جنوباً ۱۲ مت به معبر ۶ متری شرقاً و غرباً ۲۲ متر به پلاک
سطح اشغال
۶۰ درصد + ۱٫۵ متر
زیربنا
۹۵۰ مترمربع
تعداد طبقات
چهار طبقه روی پیلوت
تعداد واحد
۶ واحد
۲ طبقه تک واحدی + ۲ طبقه دو واحدی
پیشرفت فیزیکی اجرایی
۹۰ درصد
تاریخ پروانه ساخت
۱۳۹۲/۱۲/۲۵
تاریخ شروع عملیات اجرایی
۱۳۹۳/۳/۱۱