آخرین اخبار

آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین در «شهرک غرب سمنان»

سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای سازمان نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در شهرک غرب سمنان اقدام نماید.
اشتراک گذاری
16 اسفند 1402
167 بازدید
کد مطلب : 5579

سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای سازمان نسبت به برگزاری مزايده عمومی جهت فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۱۴۶۲ فرعی از ۹۷۷۲ اصلی به مساحت ۲۵۵ مترمربع واقع در سمنان – شهرک غرب – خیابان زبردست – فرعی دوم سمت راست از طریق بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران www.setadiran.ir) اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آيد جهت دریافت اسناد مزایده تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ و جهت ارسال مدارک و پیشنهادات تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۶ به سامانه ستاد ايران مراجعه نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *