آخرین اخبار

آگهی تجدید مزایده یک قطعه زمین در شهرک غرب سمنان

سازمان همياری شهرداری‌های استان سمنان در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه زمين در شهرك غرب سمنان اقدام نمايد.
اشتراک گذاری
16 فروردین 1403
141 بازدید
کد مطلب : 5650

سازمان همياری شهرداری‌های استان سمنان در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای سازمان نسبت به برگزاری مزايده عمومی جهت فروش يك قطعه زمين تحت پلاك ثبتی ۱۴۶۲ فرعی از ۹۷۷۲ اصلی به مساحت ۲۵۵ مترمربع واقع در سمنان – شهرك غرب – خيابان زبردست – فرعی دوم سمت راست از طريق بارگذاری اسناد در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد ايران –www.setadiran.ir) اقدام نمايد.

لذا از متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد مزايده تا تاريخ ۱۴۰۳/۱/۲۰ و جهت ارسال مدارك و پيشنهادات تا تاريخ ۱۴۰۳/١/۳۰ به سامانه ستاد ايران مراجعه نمايند.

سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *