بوته کنی و کود دهی فضای سبز شهرک صنعتی میامی

خبر های روز     مشخصات :   نوع فعالیت : بوته کنی و کود دهی   منطقه: شهرک صنعتی میامی شاهرود   وضعیت : اتمام شده تصاویر مربوط به عملیات بوته کنی وکود دهی شهرک صنعتی  میامی شاهرود قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان

عملیات جدول گذاری در شهرک صنعتی میامی شاهرود

خبر های روز مشخصات : منطقه:  شهرک صنعتی میامی شاهرود وضعیت : در حال اجرا تصاویر مربوط به عملیات جدول گذاری در شهرک صنعتی میامی شاهرود قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

اجرای آسفالت در شهرک صنعتی میامی شاهرود

خبر های روز مشخصات : منطقه:  معابر شهرک صنعتی میامی شاهرود وضعیت : اتمام شده تصاویر مربوط به اجرای  آسفالت شهرک صنعتی میامی شاهرود قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

دیدار مدیرعامل محترم سازمان با فرماندار میامی (۷ اسفند ۹۷ )

خبر های روز جلسه با فرماندار محترم شهرستان میامی با حضور مدیر عامل محترم سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان :                 به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان صبح امروز سه شنبه ۷ اسفند ماه سال ۹۷ جلسه ای با حضور فرماندار محترم میامی و مدیر عامل محترم سازمان همیاری شهرداریهای استان